Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 77
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Bogowie zeszli z Olimpu
Książka wybitnej znawczyni papirusów, czasów hellenistycznych, Egiptu epoki greckich Ptolemeuszów, a także Biblii i Ewangelii. Przybliża świat helleńskiego i wczesnochrześcijańskiego Śródziemnomorza.
Autor: Anna Świderkówna
Historia OPIS39.90
Bohaterowie Kamieni na szaniec w świetle dokumentów
Zbiór materiałów zawierający teksty powstałe w latach 1939-1945: listy, fragmenty dzienników i pamiętników, refleksje o sobie i o najbliższych, notatki, zapiski, urywki rozkazów i opinii.
Autor: Tomasz Strzembosz (oprac.)
Historia OPIS21.90
Chronologia polska
Reprint znanego podręcznika uzupełniającego do nauk pomocniczych historii. Dzieło wybitnych polskich historyków. Tabele chronologiczne pozwalają obliczyć dokładną datę wybranego wydarzenia.Historia OPIS66.90
Cywilizacje
Niekonwencjonalny esej historyczny poruszający problem definicji i charakterystyki cywilizacji. Próba nakreślenia własnej wizji dziejów cywilizacji końca XX wieku i początku ery globalizacji.
Autor: Felipe Fernandez-Armesto
Historia OPIS53.90
Czerwony terror
Tematyczny przegląd dziejów stalinizmu. Autor oparł się na wynikach wieloletnich poszukiwań archiwalnych i stworzył nowoczesny katalog podstawowych problemów okresu stalinowskiego.
Autor: Jörg Baberowski
Historia OPIS39.90
Dom Sapieżyński
Pięknie wydany album ze zdjęciami i drzewem genealogicznym rodu Sapieżyńskich.
Autor: Eustachy Sapieha, Maria Kałamajska-Saeed
Historia OPIS135.00
Dwa ciała króla
Jedna z najsłynniejszych i najbardziej nowatorskich monografii historycznych pióra wybitnego mediewisty. Przedmiotem zainteresowania autora jest ewolucja w postrzeganiu osoby monarchy.
Autor: Ernst Kantorowicz
Historia OPIS62.90
Dynastia Wazów w Polsce
Dzieje dynastii Wazów, wpisane w czasy największego rozwoju terytorialnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Środowisko dworskie, społeczne, polityczne i religijne panujących i ich rodzin.
Autor: Stefania Ochmann-Staniszewska
Historia OPIS44.90
Dzieje Bizancjum
Klasyczny podręcznik autorstwa jednego z najwybitniejszych bizantynologów. Praca opisuje dzieje cesarstwa wschodniego od momentu jego formalnego uniezależnienia się aż do upadku w 1453 roku.
Autor: Georg Ostrogorski
Historia OPIS66.90
Dzieje kultury brytyjskiej
Całokształt dorobku kulturowego krajów Wielkiej Brytanii w chronologicznym porządku. Na równych prawach prezentuje kulturę Anglii, Walii, Szkocji i Kornwalii. Problematyka doprowadzona do roku 2002.
Autor: Wojciech Lipoński
Historia OPIS53.90
Dzieje kultury chińskiej
Książka prezentuje historię kultury chińskiej we wszystkich aspektach od czasów najdawniejszych do dziś: kulturę dynastii, archeologię, piśmiennictwo, sztukę, literaturę, filozofię i religię.
Autor: Mieczysław Jerzy Künstler
Historia OPIS48.90
Dzieje kultury francuskiej
Pełny obraz kultury Francji od Galii celtyckiej po dzień dzisiejszy we wszelkich jej przejawach duchowych i materialnych. Prezentacja regionów kulturalnych z ich specyfiką, odmiennością i ewolucją.
Autor: Jacek Kowalski, Anna Loba, Mirosław Loba, Jan Prokop
Historia OPIS48.90
Dzieje kultury niemieckiej
Kompleksowe ujęcie kultury niemieckiej we wszelkich jej przejawach duchowych i materialnych. Obszernie omawia zagadnienia literatury, sztuki, filozofii i architektury oraz kulturę dnia codziennego.
Autor: Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski
Historia OPIS48.90
Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych
Imponująca wszechstronnością i rozmachem synteza historii kultury amerykańskiej w układzie chronologicznym z wyodrębnieniem najważniejszych wydarzeń! Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2005.
Autor: Marek Gołębiowski
Historia OPIS48.90
Edukacja historyczna w szkole
Kompendium wiedzy z zakresu szkolnej edukacji historycznej. Prezentuje problemy i wyzwania współczesnego nauczania historii w dwóch wymiarach: teoretycznym i praktycznym.
Autor: Ewa Chorąży, Danuta Konieczka-Śliwińska, Stanisław Roszak
Historia OPIS35.90
Europa a rozbiory Polski
Książka przedstawia stosunek obcego piśmiennictwa i historiografii do kwestii rozbiorów Rzeczypospolitej. Prezentuje refleksje europejskich autorów na temat przyczyn i charakteru rozbiorów Polski.
Autor: Marian Henryk Serejski
Historia OPIS48.90
Francja w czasach Kapetyngów 987-1328
Klasyczna synteza średniowiecznych dziejów monarchii francuskiej. Pokazuje społeczeństwo, wzajemne relacje władcy i poddanych, budowę stosunków lennych. Napisana przez nie-Francuzów dla nie-Francuzów.
Autor: Elizabeth M. Hallam, Judith Everard
Historia OPIS44.90
Gospodraka. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego
Lektura obowiązkowa dla historyków XX wieku oraz ekonomistów! Książka podaje źródła systemu nakazowo-rozdzielczego, obudowę ideologiczną oraz przegląd państw, w których system funkcjonuje.
Autor: Wojciech Roszkowski
Historia OPIS30.90
Hellada królów
Książka wybitnej znawczyni papirusów, czasów hellenistycznych, Egiptu epoki greckich Ptolemeuszów, a także Biblii i Ewangelii. Przybliża świat helleńskiego i wczesnochrześcijańskiego Śródziemnomorza.
Autor: Anna Świderkówna
Historia OPIS53.90
Hellenika
Panorama epoki hellenistycznej w całym jej wielkim bogactwie, zwłaszcza w zakresie sztuki, nauki, filozofii i literatury.
Autor: Anna Świderkówna
Historia OPIS53.90
Hiob, mój przyjaciel
Zbiór esejów z dziedziny filozofii i myśli politycznej poświęconych problematyce zła, cierpienia, a także dążeniu do szczęścia oraz marzeniom o nim.
Autor: Bronisław Baczko
Historia OPIS37.90
Historia administracji w Polsce 1764-1989
Synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku w porządku chronologicznym. Opis doktryny i prawa administracyjnego oraz struktur i zasad działania administracji na ziemiach polskich.
Autor: Wojciech Witkowski
Historia OPIS48.90
Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł
Publikacja prezentuje polskie źródła dotyczące organizacji i funkcjonowania administracji. Układ chronologiczno-rzeczowy zapewnia całościową analizę różnych elementów danego aktu normatywnego.
Autor: Arkadiusz Bereza, Grzegorz Smyk, Wiesław P. Tekely, Andrzej Wrzyszcz
Historia OPIS39.90
Historia Litwy
Syntetyczna historia Litwy od czasów najdawniejszych do upadku państwa polsko-litewskiego. Nowoczesne i obiektywne ujęcie tematu. Liczne mapy. Doskonałe uzupełnienie podręczników historii Polski.
Autor: Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius
Historia OPIS39.90
Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego
Synteza dziejów krajów i narodów Europy wschodniej i północnej skupionych wokół Morza Bałtyckiego od zarania dziejów do czasów współczesnych. Liczne fotografie archiwalne.
Autor: Wolfgang Froese
Historia OPIS44.90
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Synteza opisująca narodziny nowej Europy w jej związkach ze światem bizantyńskim, arabskim i barbarzyńskim. Uznawana w środowisku historyków za otwarcie nowej metodologii w badaniach mediewistycznych.
Autor: Michael McCormick
Ilu słów potrzeba, by opisać otaczający nas świat? Profesor Bralczyk wybrał i opisał około 100 słów, które jego zdaniem składają się na obraz człowieka i otaczającej go rzeczywistości.
Autor: Jerzy Bralczyk
Przystępny i zwięzły wykład współczesnej wiedzy o psychologii pracy i organizacji – geneza historyczna, problemy i zastosowania praktyczne, zadania psychologów oraz nowe obszary badań.
Autor: Zofia Ratajczak
Podręcznik algebry napisany przez znakomitego matematyka. Omawia grupy, pierścienie i moduły. Zawiera liczne ćwiczenia o różnym stopniu trudności. Niektórym z nich towarzyszą wskazówki i rozwiązania.
Autor: Aleksiej I. Kostrikin
Słownik zawiera hasła stricte pedagogiczne oraz dotyczące nauk współdziałających z pedagogiką, w tym zwłaszcza z logiką, metodologią czy teorią informacji.
Autor: Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz
Materiały do ćwiczeń ukazują problematykę zarządzania ludźmi z 2 perspektyw – od strony pracodawcy i służb personalnych oraz od strony kandydatów do pracy i pracowników.
Książka prezentuje najważniejsze wątki debaty globalizacyjnej – zasad równego handlu, żywności modyfikowanej genetycznie, prywatyzacji ograniczającej powszechny dostęp do usług publicznych.
Autor: Naomi Klein
Poradnik językowy adresowany do osób tworzących teksty. Objaśnia zawiłości polskiej ortografii i interpunkcji.
Autor: Aleksandra Kubiak-Sokół (oprac.)
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja obszernie i wnikliwie opisująca relacje między językiem, narodem i państwem; analizująca czynniki narodotwórcze poświęcając szczególną uwagę językowi.
Autor: Roman Szul
 
Polityka Prywatności