Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 63
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Barok
Praca opiera się na szerokim materiale faktograficznym. Obejmuje barokową poezję, prozę i dramat oraz formy piśmiennicze pozostające na obrzeżach ówczesnej literatury tzw. literaturę sowizdrzalską.
Autor: Czesław Hernas
Filologia polska OPIS44.90
Cały świat nie pomieściłby ksiąg
Vademecum po staropolskiej literaturze apokryficznej. Obejmuje wszystkie polskie teksty apokryficzne do końca XV wieku. Prezentuje je w postaci transkrypcji z komentarzami rzeczowymi i językowymi.
Autor: Maria Adamczyk, Wojciech R. Rzepka, Wiesław Wydra
Filologia polska OPIS39.90
Czytanie teatru I
Praca z teorii teatru dotycząca interpretacji tekstu dramatycznego. Omawia relacje między dziełem dramatycznym a inscenizacją, związki teatru, przestrzeni i czasu, przedmiotu i dyskursu teatralnego.
Autor: Anne Ubersfeld
Filologia polska OPIS35.90
Ćwiczenia z poetyki
Pierwszy na rynku podręcznik przygotowujący do praktycznej analizy i interpretacji dzieła literackiego. Rozwija zdolność praktycznego zastosowania materiału teoretycznego z zakresu poetyki.Filologia polska OPIS26.90
Ego Gertruda
Studium o kulturze epoki pierwszych Piastów i jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa w Polsce - modlitewniku związanym z intrygującą postacią historyczną - księżną Gertrudą, córką Mieszka II.
Autor: Teresa Michałowska
Filologia polska OPIS17.90
Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów
Książka jest zbiorem komentarzy do Erystyki Schopenhauera. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają istotę argumentów erystycznych i taktyk argumentacyjnych opisanych przez filozofa.
Autor: Agnieszka Budzyńska-Daca, Jacek Kwosek
Filologia polska OPIS26.90
Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
Książka prezentuje niezbędne wiadomości z zakresu fonetyki i fonologii. Utrwaleniu wiadomości służą odpowiednio dobrane ćwiczenia. Pracę kończy rejestr cech fonologicznych fonemów polskich.
Autor: Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor
Filologia polska OPIS26.90
Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia z CD-ROM
Bogaty zestaw ćwiczeń z zakresu fonetyki i fonologii z nagraniami na płycie CD-ROM. Obejmuje zagadnienia teoretyczne i transkrypcję fonetyczną. Zbudowany na ciekawym materiale językowym.
Autor: Jolanta Tambor
Filologia polska OPIS21.90
Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami
Świetny podręcznik historycznej wiedzy o języku polskim. Tekst wzbogacony ćwiczeniami pomagającymi zrozumieć przedstawiony materiał i uporządkować wiedzę. Dla studentów i wykładowców.
Autor: Stanisław Rospond
Filologia polska OPIS35.90
Historia języka polskiego
Fundamentalne dzieło jednego z najwybitniejszych językoznawców polskich! Najpełniejsze przedstawienie dziejów polskiej mowy od czasów kształtowania się jej w okresie prasłowiańszczyzny do 1939 roku.
Autor: Zenon Klemensiewicz
Filologia polska OPIS70.00
Honoryfikatywność
Autor, inspirowany gramatykami języków wschodnioazjatyckich, prezentuje nową koncepcję opisu zagadnień należących do szeroko pojmowanej grzeczności językowej.
Autor: Romuald Huszcza
Filologia polska OPIS35.90
Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu
Książka opisuje relacje międzytekstowe, które wykraczają poza wewnątrzliterackie odniesienia i obejmują również związki z innymi sztukami oraz z pozaliterackimi dyskursami .
Autor: Anna Majkiewicz
Filologia polska OPIS39.90
Język w komunikowaniu
Zagadnienia poprawnościowe połączone ze spojrzeniem na język w aspekcie interakcji kulturowej i komunikacji medialnej oraz kwestii kierunków oddziaływania normatywnego i ochrony języka.
Autor: Marian Bugajski
Filologia polska OPIS48.90
Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu
Książka o teorii i praktyce przekładu! Omówienie problemów przekładu i komunikacji językowej. Podanie rzeczowych i konstruktywnych opinii o możliwościach i ograniczeniach przekładu.
Autor: Krzysztof Hejwowski
Filologia polska OPIS30.90
Komunikacja językowa w Internecie
Książka omawia funkcjonowania języka w sieci, związki jego z technologią, typ komunikacji elektronicznej oraz najistotniejsze cechy języka internetowego.
Autor: Jan Grzenia
Filologia polska OPIS26.90
Krasicki
Błyskawiczna, fascynująca kariera duchowna i polityczna oraz twórczość Ignacego Krasickiego. Najnowsze od 20. lat opracowanie, przygotowane na 200-lecie rocznicy śmierci poety.
Autor: Zbigniew Goliński
Filologia polska OPIS17.90
Kultura języka polskiego. T. 2
Nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka. Prezentuje zagadnienia teoretyczne, konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe, liczne przykłady oraz objaśnienie form i konstrukcji.
Autor: Andrzej Markowski
Filologia polska OPIS35.90
Kultura języka polskiego. T. 3
Podręcznik do kultury języka polskiego poświęcony problemom poprawnej wymowy i pisowni.
Autor: Tomasz Karpowicz
Filologia polska OPIS35.90
Literatura lat 1945-1975
Zwięzłe opracowanie dotyczące rozwoju powojennej literatury polskiej w kraju i na emigracji. Omawia przemiany literatury tych lat pod wpływem procesów politycznych i społecznych.
Autor: Zbigniew Jarosiński
Filologia polska OPIS30.90
Literatura okresu przejściowego
Podręcznik przedstawia najważniejsze utwory, pisarzy i wydarzenia kulturalne trudnego czasu transformacji ustrojowej w Polsce po 1975 roku.
Autor: Anna Nasiłowska
Filologia polska OPIS30.90
Literatura polska po 1939 roku
Najnowsza historia literatury polskiej w kraju i na emigracji. Analiza przemian artystycznych i najważniejszych wydarzeń historycznych tego okresu. Liczne cytaty oraz tablice chronologiczne.
Autor: Stanisław Burkot
Filologia polska OPIS39.90
Literatura polska w latach II wojny światowej (oprawa miękka)
Naukowe opracowanie dotyczące literatury XX wieku, syntetyzujące wiedzę na temat literatury wojny i okupacji w kraju i za granicą. Twórczość najwybitniejszych autorów i życie literackie okresu wojny.
Autor: Jerzy Święch
Filologia polska OPIS39.90
Młoda Polska
Syntetyczne spojrzenie na okres Młodej Polski w poezji, dramacie, powieści i noweli. Szczegółowe biogramy wraz z fragmentami utworów przedstawicieli poszczególnych kierunków.
Autor: Artur Hutnikiewicz
Filologia polska OPIS39.90
Młoda Polska
Syntetyczne ukazanie zjawisk literackich Młodej Polski. Podstawowe utwory, powiązanie historii literatury i modernistycznych programów artystycznych z przemianami w międzywojennej Polsce.
Autor: Jan Tomkowski
Filologia polska OPIS30.90
Mówimy uprzejmie
Poradnik szczegółowo omawia zasady grzeczności językowej obowiązujące w relacjach różnych osób i w różnych sytuacjach. Wiele uwagi poświęca grzeczności (a także jej brakowi) w mediach.
Autor: Małgorzata Marcjanik
Filologia polska OPIS35.90
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Książka wybitnej znawczyni papirusów, czasów hellenistycznych, Egiptu epoki greckich Ptolemeuszów, a także Biblii i Ewangelii. Przybliża świat helleńskiego i wczesnochrześcijańskiego Śródziemnomorza.
Autor: Anna Świderkówna
Książka omawia meteorologiczne, klimatologiczne i hydrologiczne aspekty obiegu wody w przyrodzie. Układ treści zgodny z punktem widzenia hydrologa – od kondensacji i opadów do parowania wody.
Autor: Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
Książka wybitnej znawczyni papirusów, czasów hellenistycznych, Egiptu epoki greckich Ptolemeuszów, a także Biblii i Ewangelii. Przybliża świat helleńskiego i wczesnochrześcijańskiego Śródziemnomorza.
Autor: Anna Świderkówna
Kompendium współczesnej wiedzy na temat psychofizjologii stresu łączące perspektywy psychologii, neurologii, immunologii i endokrynologii. Wnikliwy opis człowieka doświadczającego stresu.
Autor: Robert M. Sapolsky
Praktyczny, bogato ilustrowany przewodnik po Chorwacji. Opisuje najciekawsze oraz mniej znane, lecz interesujące miejsca, a także warte obejrzenia atrakcje. Zawiera mapę kraju i plany miast.
Autor: Tony Kelly
Książka przedstawia współczesne teorie wychowania, zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia.
Klasyczny wykład rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Przedstawiono w nim ciągi i szeregi liczbowe, funkcje, granice i ciągłość funkcji, ciągi i szeregi funkcyjne.
Autor: Kazimierz Kuratowski
Tom Oświecenie zawiera hasła poświęcone gatunkom i formom literackim charakterystycznym dla epoki; oświeceniowym prądom i kierunkom artystycznym; problemom filozoficznym i estetycznym.
Książka prezentuje eseje z lat 1985-1999, które łączą rozważania stricte pojęciowe z konkretnymi zagadnieniami natury moralnej i społecznej.
Autor: Alasdair Maclntyre
 
Polityka Prywatności