Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 65
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt
Aktualna wiedza o mechanizmach fizjologicznych leżących u podstaw zachowania się ludzi i zwierząt z zakresu etologii, neurofizjologii, socjobiologii, genetyki, neuroanatomii, ekologii oraz histologii.
Autor: Bogdan Sadowski
Psychologia OPIS44.90
Biologiczne podstawy psychologii
Problemowe ujęcie zagadnień psychologii, zajmującej się badaniem i wyjaśnianiem zachowania oraz jego mechanizmów poprzez odwołanie się do czynników biologicznych.
Autor: James W. Kalat
Psychologia OPIS99.00
Dziecko własnym terapeutą
Oryginalna interdyscyplinarna koncepcja terapii z dziećmi, odwołująca się do antropologii, ekologii, psychoanalizy, psycholingwistyki oraz neuropsychologii. Dla terapeutów, rodziców, wychowawców.
Autor: Hanna Olechnowicz
Psychologia OPIS21.90
Efekt Lucyfera (oprawa miękka)
Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor w swojej książce przedstawia mechanizmy, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę lub ofiarę systemu.
Autor: Philip G. Zimbardo
Psychologia OPIS53.90
Efekt Lucyfera (oprawa twarda)
Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor w swojej książce przedstawia mechanizmy, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę lub ofiarę systemu.
Autor: Philip G. Zimbardo
Psychologia OPIS70.00
Ego i mechanizmy obronne
Książka należy do ścisłego kanonu literatury psychoanalitycznej! Opis obronnego funkcjonowania ego, wzbogacony materiałem klinicznym z własnej praktyki terapeutycznej autorki.
Autor: Anna Freud
Psychologia OPIS30.90
Empatia
Praca przeglądowa dotycząca neurologicznego podłoża empatii tj. neuronów lustrzanych. Omawia fenomen rezonansu w życiu codziennym; wyjaśnia zjawisko "odczytywania myśli", intencji i współodczuwania.
Autor: Joachim Bauer
Psychologia OPIS35.90
Etyka zawodu psychologa
Obowiązkowy podręcznik dla każdego psychologa. Odpowiada założeniom nowego modelu kształcenia psychologów. Prezentuje zagadnienia dotyczące teorii oraz zastosowań etyki.
Autor: Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wojciech Poznaniak
Psychologia OPIS44.90
Formy aktywności umysłu. T. 1
Książka prezentuje osiągnięcia kognitywistyki – wyniki badań najwybitniejszych specjalistów z tej dziedziny. Omawia emocje, percepcję, poznanie społeczne i źródła dyspozycji poznawczych.Psychologia OPIS53.90
Historia współczesnej psychologii
Znakomite wprowadzenie w najważniejsze zagadnienia historii myśli psychologicznej. Prezentacja głównych nurtów i sylwetek znaczących osób oraz ich osiągnięć naukowych.
Autor: Ludy T. Benjamin
Psychologia OPIS44.90
Inteligencja emocjonalna
Książka prezentuje podstawowe fakty i problemy badawcze będące w kręgu zainteresowań zwolenników inteligencji emocjonalnej. Autorzy zaprosili do dyskusji wybitnych uczonych, badaczy i praktyków.Psychologia OPIS35.90
Jak sobie dziecko wyobraża świat
Jedna z kluczowych publikacji z zakresu psychologii dziecka. Próba odpowiedzi na pytanie: jak dziecko oddziela świat zewnętrzny od subiektywnego wewnętrznego.
Autor: Jean Piaget
Psychologia OPIS44.90
Jak uczy się mózg
Książka poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce uczenia się widzianej z perspektywy neurobiologii, psychologii i pedagogiki. Uwzględnia najnowsze badania nad mózgiem.
Autor: Manfred Spitzer
Psychologia OPIS53.90
Jak wydobyć się z depresji
Depresja to nowotwór duszy, który wyniszcza, prowadząc często do samobójstwa. Autorka, z własnego doświadczenia znająca ciężar choroby, przedstawia mechanizmy i sposoby radzenia sobie z nią.
Autor: Sue Atkinson
Psychologia OPIS26.90
Klucz do psychologii
Książka w przystępny sposób prezentuje najważniejsze kierunki w psychologii. Jest rodzajem wstępu do psychologii. Pozwala porównać podejście różnych szkół do tego samego problemu.
Autor: Julie Winstanley
Psychologia OPIS14.90
Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie
Nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie atrakcyjnego podręcznika z psychologii kłamstwa, napisanego przez najwybitniejszego na świecie badacza tej problematyki!
Autor: Paul Ekman
Psychologia OPIS35.90
Komunikacja w terapii
Książka w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadza w tematykę komunikowania się w sytuacjach terapeutycznych. Omawia podstawowe cechy relacji terapeuta–klient. Przedstawia przykładowe dialogi.
Autor: Herschel Knapp
Psychologia OPIS44.90
Metodologia badań psychologicznych
Najczęściej polecany podręcznik metodologii badań psychologicznych! Omawia strukturę procesu badawczego, dobór prób, modele eksperymentalne i inne ważne zagadnienia metodologii.
Autor: Jerzy Brzeziński
Psychologia OPIS57.90
Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów
Proponowany wybór tekstów ma na celu pomóc czytelnikowi w projektowaniu i prowadzeniu badań oraz interpretacji wyników. Książka prezentuje nowoczesne podejście do problematyki metodologicznej.Psychologia OPIS44.90
Motywacja i osobowość
Główna praca jednego z najbardziej kreatywnych psychologów XX wieku. Wykład z teorii motywacji czyli krytyka podejść behawioralnych, analiza przyczyn destruktywności, model osoby samorealizującej się.
Autor: Abraham H. Maslow
Psychologia OPIS44.90
Mózg wzrokowy w działaniu
Książka w przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje nową, ważną koncepcję naukową "dwóch mózgów wzrokowych", czyli niezależnych systemów przetwarzania informacji wzrokowej.
Autor: David A. Milner, Melvyn A. Goodale
Psychologia OPIS62.90
Nadwaga i otyłość
Podstawowe zagadnienia dotyczące nadwagi i otyłości. Opisy interwencji psychologicznych służących leczeniu i prewencji otyłości oraz ocena ich efektywności.
Autor: Aleksandra Łuszczyńska
Psychologia OPIS35.90
Narzędzie i znak w rozwoju dziecka
Jedna z najbardziej znaczących publikacji Lwa Wygotskiego. Autor omawia rolę i znaczenie środków i znaków w rozwoju wyższych czynności psychicznych. Prezentuje także swoje badania eksperymentalne.
Autor: Lew S. Wygotski
Psychologia OPIS17.90
Neuropsychologia kliniczna dziecka
Książka omawia zagadnienia neuropsychologii klinicznej dzieci: powstawanie zaburzeń rozwojowych, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia językowe, trudności w uczeniu się.Psychologia OPIS39.90
Neuropsychologia kliniczna. T. 1
Nowoczesny i przekrojowy wykład o diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazie mózgu! Najnowsze światowe trendy w myśleniu o mózgu. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna chorego.
Autor: Maria Pąchalska
Psychologia OPIS62.90
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Tom 2 dzieła jest zbiorem pism z lat 1945–1963 z szeroko rozumianej logiki i metodologii nauk. Najwięcej miejsca zajmują prace związane z językiem i jego rolą w poznaniu i rozumieniu znaczeń.
Autor: Kazimierz Ajdukiewicz
Jakie relacje zachodzą między obrazem a tekstem? Jak rozwiązywać problemy dotyczące transferu kulturowego? Jak przekazać komizm słowny? Jak tłumaczyć wulgaryzmy, kolokwializmy, neologizmy czy gwarę?
Autor: Teresa Tomaszkiewicz
Najpopularniejszy od lat podręcznik analizy matematycznej! Podstawowy kurs analizy matematycznej i elementy algebry. Przykłady całkowicie rozwiązane oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania.
Autor: Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski
Praktyczny, bogato ilustrowany przewodnik po Costa Brava. Opisuje najciekawsze oraz mniej znane, lecz interesujące miejsca, a także warte obejrzenia atrakcje. Zawiera dokładną mapę regionu.
Autor: Tony Kelly
Syntetyczne ukazanie zjawisk literackich Młodej Polski. Podstawowe utwory, powiązanie historii literatury i modernistycznych programów artystycznych z przemianami w międzywojennej Polsce.
Autor: Jan Tomkowski
Książka opisuje nową dyscyplinę naukową powstałą na pograniczu biologii eksperymentalnej i techniki. Prezentuje korzyści i zagrożenia płynące z tworzenia organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Autor: Jerzy Buchowicz
Najpopularniejszy od lat podręcznik analizy matematycznej! Prezentuje zadania, które od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród studentów pierwszych lat matematyki i nauk przyrodniczych.
Autor: Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski
Książka przedstawia nowoczesne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi i organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
Autor: Czesława Rosik-Dulewska
Depresja to nowotwór duszy, który wyniszcza, prowadząc często do samobójstwa. Autorka, z własnego doświadczenia znająca ciężar choroby, przedstawia mechanizmy i sposoby radzenia sobie z nią.
Autor: Sue Atkinson
 
Polityka Prywatności