Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 42
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Badania logiczne. T. 1
Polemika autora z psychologizmem, zakończona krytyką. Prezentacja tezy, że znaczenia wyrazów językowych, liczby i im podobne struktury istnieją idealnie niezależnie od naszej świadomości.
Autor: Edmund Husserl
Filozofia i logika OPIS35.90
Bycie i czas
Kultowa książka filozoficzna XX wieku. Stanowi najpełniejszy wyraz myśli Heideggera z właściwą dlań metaforyką, charakterem nawiązań, aluzji i transpozycji.
Autor: Martin Heidegger
Filozofia i logika OPIS44.90
Ćwiczenia z logiki
Wybór zadań ułatwiających przyswojenie materiału z zakresu logiki formalnej, a zwłaszcza klasycznego rachunku zadań oraz rachunku zbiorów i relacji.
Autor: Barbara Stanosz
Filozofia i logika OPIS21.90
Dociekania filozoficzne
Jedno z najdonioślejszych dzieł filozoficznych XX wieku. Album myśli zebranych w latach 1929-1945. Dotyczą pojęć znaczenia, rozumienia, zdania, logiki, podstaw matematyki oraz stanów świadomości.
Autor: Ludwig Wittgenstein
Filozofia i logika OPIS30.90
Dzieje sześciu pojęć
Kompendium dotyczące podstawowych pojęć estetyki. Ukazuje historyczną zmienność pojęć, zagadnień i teorii estetycznych. Należy do kanonu dzieł Władysława Tatarkiewicza.
Autor: Władysław Tatarkiewicz
Filozofia i logika OPIS44.90
Epistemologia (oprawa miękka)
Wybitny filozof analityczny i logik przedstawia aktualny stan teorii poznania, omawia relację między teorią poznania a logiką oraz analizuje podstawowe pojęcie epistemologiczne – prawdę.
Autor: Jan Woleński
Filozofia i logika OPIS48.90
Faidros
Wykład o istocie prawdziwej miłości, będącej tęsknotą za Boskim Pięknem, zawierający słynną teorię idei. Jeden z ważniejszych dialogów Platona, pozwalający poznać jego naukę.
Autor: Platon
Filozofia i logika OPIS17.90
Filozofia objawienia. T. 1
Zbiór wykładów wygłoszonych przez F. Schellinga na uniwersytecie w Monachium w 1831-1832. Przedstawia koncepcję filozoficzną autora na temat życia duchowego ludzkości od mitologii do chrześcijaństwa.
Autor: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
Filozofia i logika OPIS35.90
Filozofia polityki
Podstawowe kompendium wiedzy z historii filozofii politycznej. Prezentuje dzieje koncepcji polityki od starożytności po współczesność, z uwzględnieniem myśli polskiej.
Autor: Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski
Filozofia i logika OPIS30.90
Główne kontrowersje estetyki współczesnej
Podręcznik poświęcony najważniejszym, żywo dyskutowanym w drugiej połowie XX wieku, problemom estetyki współczesnej, napisany przez jednego z najwybitniejszych polskich estetyków.
Autor: Bohdan Dziemidok
Filozofia i logika OPIS35.90
Historia filozofii. T. 1-3 (oprawa miękka)
Klasyczny podręcznik do historii filozofii napisany przez wybitnego filozofa i estetyka. Ukazuje dzieje myśli jako historii myślicieli. Omawia doktryny oraz najważniejsze zagadnienia i pojęcia.
Autor: Władysław Tatarkiewicz
Filozofia i logika OPIS53.90
Idea fenomenologii
Husserl po raz pierwszy publicznie wypowiedział idee, które określiły jego myślenie. Daje w nich przedstawienie redukcji fenomenologicznej i podstawowej idei konstytucji przedmiotów w świadomości.
Autor: Edmund Husserl
Filozofia i logika OPIS30.90
Język i poznanie. T. 1
Tom 1 dzieła jest zbiorem pism z lat 1920–1939 z szeroko rozumianej logiki i metodologii nauk. Najwięcej miejsca zajmują prace związane z językiem i jego rolą w poznaniu i rozumieniu znaczeń.
Autor: Kazimierz Ajdukiewicz
Filozofia i logika OPIS26.90
Język i poznanie. T. 1-2
Zbiór pism z lat 1920–1939 i 1945–1963 z szeroko rozumianej logiki i metodologii nauk. Najwięcej miejsca zajmują prace związane z językiem i jego rolą w poznaniu i rozumieniu znaczeń.
Autor: Kazimierz Ajdukiewicz
Filozofia i logika OPIS51.00
Język i poznanie. T. 2
Tom 2 dzieła jest zbiorem pism z lat 1945–1963 z szeroko rozumianej logiki i metodologii nauk. Najwięcej miejsca zajmują prace związane z językiem i jego rolą w poznaniu i rozumieniu znaczeń.
Autor: Kazimierz Ajdukiewicz
Filozofia i logika OPIS26.90
Krytyka praktycznego rozumu
Książka wznowiona po 30 latach w 200 rocznicę śmierci Immanuela Kanta! Zawiera poglądy etyczne, jakie Kant wyznawał w tzw. krytycystycznym okresie swej twórczości i którym zawdzięcza swą sławę.
Autor: Immanuel Kant
Filozofia i logika OPIS26.90
Krytyka władzy sądzenia
Książka wznowiona po 40 latach w 200 rocznicę śmierci Immanuela Kanta! Ostatnie z krytycznych dzieł Kanta poświęcone problemom estetycznym.
Autor: Immanuel Kant
Filozofia i logika OPIS35.90
Kultura logiczna w przykładach
Kolekcja autentycznych wypowiedzi pochodzących z podręczników, prasy, rozporządzeń, debat publicznych i klasycznych tekstów filozoficznych. Uczy poprawnego i logicznego formułowania wypowiedzi.
Autor: Teresa Hołówka
Filozofia i logika OPIS26.90
Logiki wielowartościowe
Przystępny wykład działu logiki, który zajmuje się badaniem kryterium prawdziwości zdań oraz formalnych związków wynikania.
Autor: Grzegorz Malinowski
Filozofia i logika OPIS26.90
Mała historia filozofii (oprawa miękka)
Książka omawia dzieje myśli filozoficznej od starożytności po dzień dzisiejszy z prognozą na przyszłość. Przedstawia filozofię jako wielość powstałych kiedyś systemów, a jednocześnie żywy ruch myśli.
Autor: Otfried Höffe
Filozofia i logika OPIS30.90
Mała historia filozofii (oprawa twarda)
Książka omawia dzieje myśli filozoficznej od starożytności po dzień dzisiejszy z prognozą na przyszłość. Przedstawia filozofię jako wielość powstałych kiedyś systemów, a jednocześnie żywy ruch myśli.
Autor: Otfried Höffe
Filozofia i logika OPIS39.90
Metafizyka moralności
Jedno z ważniejszych pism Kanta, omawiające jego teorię prawa, moralności, system etyczny i koncepcję nowoczesnej wolności. Dzieło należy do kanonu lektur filozofów, etyków, politologów i prawników.
Autor: Immanuel Kant
Filozofia i logika OPIS35.90
O Bogu Sokratesa i inne pisma
Pierwsze polskie wydanie pism filozoficznych Apulejusza, zwanego Platończykiem, przedstawiciela filozofii późnoantycznej.
Autor: Apulejusz
Filozofia i logika OPIS35.90
O religii (oprawa miękka)
Przekład pierwszego tomu 5-tomowego dzieła Benjamina Constanta, francuskiego arystokraty, polityka, pisarza oraz myśliciela, będące poważną, metodyczną i obiektywną refleksją nad fenomenem religii.
Autor: Benjamin Constant
Filozofia i logika OPIS41.90
O religii (oprawa twarda)
Przekład pierwszego tomu 5-tomowego dzieła Benjamina Constanta, francuskiego arystokraty, polityka, pisarza oraz myśliciela, będące poważną, metodyczną i obiektywną refleksją nad fenomenem religii.
Autor: Benjamin Constant
Filozofia i logika OPIS50.40
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Książka prezentuje najważniejsze wątki debaty globalizacyjnej – zasad równego handlu, żywności modyfikowanej genetycznie, prywatyzacji ograniczającej powszechny dostęp do usług publicznych.
Autor: Naomi Klein
Zasady, metody i narzędzia rachunkowości w kontekście różnych funkcji zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wykład zilustrowany przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku.
Autor: Andrzej Piosik
Kompendium wiedzy na temat badań presjometrycznych. Oparta na bogatej literaturze obcojęzycznej oraz własnych badaniach i ponad 30-letnim doświadczeniu autora w tej dziedzinie.
Autor: Marek Tarnawski
Pierwsza próba usystematyzowania wiedzy o profesjonalnym doradztwie. Przykładowe aspekty poradoznawstwa. Pomoc i wsparcie w kontekście przesłanek psychologicznych i podstaw filozoficznych.
This book consists of works of the authors that are leading representatives on the international level in the domains concerning plasma techniques and carbon layers.
Monografia dwóch uznanych specjalistów z dziedziny ortopedii i histologii przedstawia budowę, fizjologię oraz wybrane zjawiska patologiczne zachodzące w tkance kostnej.
Autor: Tadeusz Niedźwiedzki, Jan Józef Kuryszko
Polska frazeologia w konfrontacji z językiem francuskim! Zbiór 1500 polskich jednostek frazeologicznych i ich dosłownych lub prawie dosłownych odpowiedników francuskich. Liczne przykłady użycia.
Autor: Barbara Kochan, Leon Zaręba
Książka zawiera podstawowe informacje z zakresu stylistyki i retoryki, przejęte z publikacji "Polszczyzna na co dzień". Jako praktyczne kompendium przyda się nie tylko studentom, ale też redaktorom.
Autor: Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Książka prezentuje łatwy w użyciu program SWiSH dający ogromne możliwości tworzenia złożonych animacji flash przy niewielkim nakładzie pracy i czasu, posiadający bogatą kolekcję gotowych efektów.
Autor: Roland Zimek
 
Polityka Prywatności