Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 10
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Jakość i efektywność usług hotelarskich
Książka zawiera kompleksową wiedzę o metodach, sposobach pomiaru, oceny jakości oraz efektywności usług hotelarskich w warunkach polskich. Wywody teoretyczne poparte są przykładami z praktyki.
Autor: Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył
Marketing, reklama, logistyka OPIS39.90
Kanały marketingowe
Książka dotyczy zarządzania kanałami marketingowymi. Stymulowanie popytu poprzez działania promocyjne członków kanału: producentów, hurtowników, detalistów.
Autor: Louis W. Stern, Adel I. El-Ansary, Anne T. Coughlan
Marketing, reklama, logistyka OPIS26.90
Klucz do marketingu
Książka w przystępny i rzetelny sposób opisuje 500 pojęć, terminów i teorii dotyczących najmłodszej z dyscyplin związanych z zarządzaniem.
Autor: Jonathan Sutherland, Diane Canwell
Marketing, reklama, logistyka OPIS14.90
Kompendium wiedzy o marketingu
Podstawowa wiedza o marketingu. Syntetyczne omówienie działań marketingowych, zachowania nabywców, instrumentów i strategii marketingowych.Marketing, reklama, logistyka OPIS35.90
Marketing internetowy + Prezentacje do wykładów na CD-ROM
Promocja w sieci, uwarunkowania handlu elektronicznego, organizacja i zakres badań marketingowych typu on line. Do książki dołączona płyta CD-ROM z prezentacjami do zawartych w niej wykładów.
Autor: Ewa Frąckiewicz
Marketing, reklama, logistyka OPIS17.90
Marketing usług turystycznych
Kompleksowe ujęcie koncepcji marketingowej, uwzględniające specyfikę sektora usług turystycznych. Przykłady z polskiej praktyki gospodarczej. Bogata bibliografia. Ceniony zespół polskich naukowców.Marketing, reklama, logistyka OPIS35.90
Obsługa ruchu turystycznego
Ogół zagadnień związanych z obsługą ruchu turystycznego, od determinant i typów ruchu turystycznego poczynając, poprzez organizację wyjazdów, aż po jakość i logistykę.Marketing, reklama, logistyka OPIS35.90
Promocja
Próba pogłębionej analizy roli promocji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Omówienie podstawowych elementów procesu komunikacji: nadawcy, odbiorcy oraz form i instrumentów przekazu.
Autor: Jan W. Wiktor
Marketing, reklama, logistyka OPIS44.90
Reklama a umysł konsumenta
Książka renomowanego badacza rynku oraz doświadczonego praktyka. Odsłania sekrety skutecznych kampanii reklamowych. Łączy osiągnięcia i badania naukowe z doświadczeniem negatywnym praktyków.
Autor: Max Sutherland, Alice K. Sylvester
Marketing, reklama, logistyka OPIS17.90
Turystyka
Synteza zagadnień z zakresu turystyki oraz najważniejsze teorie i pojęcia odnoszące się do zjawisk turystycznych, z wykorzystaniem dorobku naukowego różnych dyscyplin badawczych.Marketing, reklama, logistyka OPIS53.90
Kanał RSS dla tej listy
Reprint znanego podręcznika uzupełniającego do nauk pomocniczych historii. Dzieło wybitnych polskich historyków. Tabele chronologiczne pozwalają obliczyć dokładną datę wybranego wydarzenia.
Przejrzyście prezentowane zasady tworzenia tekstów pozwalają uniknąć błędów leksykalnych, stylistycznych i składniowych, nieścisłości i polonizmów. Liczne ćwiczenia praktyczne wraz z kluczem.
Autor: Robin Macpherson
Książka zawiera kompleksową wiedzę o metodach, sposobach pomiaru, oceny jakości oraz efektywności usług hotelarskich w warunkach polskich. Wywody teoretyczne poparte są przykładami z praktyki.
Autor: Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył
Nowoczesny podręcznik historii prawa dostosowany do wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowe omówienie dziedzin prawa od wczesnej epoki piastowskiej do początku XXI wieku. Podział chronologiczny.
Autor: Dariusz Makiłła
Kolekcja autentycznych wypowiedzi pochodzących z podręczników, prasy, rozporządzeń, debat publicznych i klasycznych tekstów filozoficznych. Uczy poprawnego i logicznego formułowania wypowiedzi.
Autor: Teresa Hołówka
Skuteczna i szybka nauka języka portugalskiego. Program komputerowy SuperMemo UX pozwala opanować materiał rozmówek w ciągu jednego miesiąca dzięki genialnej metodzie optymalizacji powtórek.
Nowość w dziedzinie programowania. Książka jest wprowadzeniem do programowania, a zarazem podręcznikiem do przedmiotu PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE, wykładanym dla zawodu technik informatyk.
Autor: Krzysztof Wojtuszkiewicz
Znakomite studium demokracji w ujęciu historyczno-problemowym. Autor szuka odpowiedzi na pytanie o przyszłość demokracji w świecie.
Autor: Charles Tilly
Encyklopedia opowiada o początkach i rozwoju nauk przyrodniczych. Zawiera biografie i odkrycia 40 wielkich pionierów z Europy i z Ameryki.
 
Polityka Prywatności