Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 38
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Białka i peptydy
Nowoczesny podręcznik chemii białek i peptydów cenionego i uznanego badacza w tej dziedzinie.
Autor: Shawn Doonan
Chemia OPIS39.90
Chemia analityczna. Krótkie wykłady
Podręcznik omawia reakcje analityczne w roztworach, techniki rozdzielania, spektrometryczne i łączone, metody termiczne, czujniki, automatyzację i komputeryzację.
Autor: D. Kealey, P.J. Haines
Chemia OPIS35.90
Chemia analityczna. T. 1
Książka omawia teorię podstawowych reakcji analitycznych (kwas-zasada, reakcje tworzenia się kompleksów, redox, strącania osadów, kinetyczne). Prezentuje też niektóre reakcje związków organicznych.
Autor: Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko
Chemia OPIS39.90
Chemia analityczna. T. 2
Najpopularniejszy od lat podręcznik chemii analitycznej! Prezentuje metody rozdzielania związków chemicznych oraz chemiczne metody analizy ilościowej.
Autor: Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko
Chemia OPIS39.90
Chemia dla biologów. Krótkie wykłady
Zwięzły, wyczerpujący podręcznik chemii dla studentów biologii, geologii, fizyki i farmacji. Obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia chemii istotne z punktu widzenia nauk biologicznych.
Autor: Julie Fisher, John R.P. Arnold
Chemia OPIS48.90
Chemia fizyczna. Krótkie wykłady
Wykład chemii fizycznej dla studentów. Książka porusza wszystkie ważne problemy chemii fizycznej ujmując je w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania.
Autor: A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal
Chemia OPIS35.90
Chemia fizyczna. T. 1. Podstawy fenomenologiczne
Znany podręcznik uznawany za standard na wielu uczelniach. Spójny i jednolity wykład chemii fizycznej, opierający się na termodynamice oraz mechanice kwantowej. Odniesienia do najnowszych osiągnięć.
Autor: Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz
Chemia OPIS53.90
Chemia fizyczna. T. 2. Fizykochemia molekularna
Znakomity podręcznik wybitnych wykładowców! Zaawansowane zagadnienia chemii fizycznej. Obszerny komentarz, liczne odniesienia do eksperymentów oraz opis najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.
Autor: Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz
Chemia OPIS53.90
Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Książka jest zbiorem ćwiczeń z chemii fizycznej. Zawiera zadania i problemy oraz ich omówienia i rozwiązania.
Autor: Peter William Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta
Chemia OPIS70.00
Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
Kompendium wiedzy z chemii nieorganicznej do szybkich powtórek przed egzaminem.
Autor: P.A. Cox
Chemia OPIS35.90
Chemia ogólna. T. 1
Dwutomowa edycja ilustrowanego elementarza chemii dla studenta i licealisty. Autorzy wymagają od czytelnika podstawowej znajomości chemii, aparat matematyczny ograniczony do niezbędnego minimum.
Autor: Loretta Jones, Peter William Atkins
Chemia OPIS80.00
Chemia ogólna. T. 2
Dwutomowa edycja ilustrowanego elementarza chemii dla studenta i licealisty. Autorzy wymagają od czytelnika podstawowej znajomości chemii, aparat matematyczny ograniczony do niezbędnego minimum.
Autor: Loretta Jones, Peter William Atkins
Chemia OPIS80.00
Chemia organiczna. Krótkie wykłady
Skondensowana forma przewodnika. Gotowy materiał do powtórek. Każdy rozdział rozpoczyna tabela z najważniejszymi terminami, pojęciami i pytaniami. Dla uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli.
Autor: Graham Patrick
Chemia OPIS35.90
Chemia organiczna. T. 1
Znakomity podręcznik akademicki chemii organicznej, znany i polecany na polskich uczelniach! Nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji, doskonały układ materiału, bogaty materiał ilustracyjny.
Autor: John McMurry
Chemia OPIS35.90
Chemia organiczna. T. 2
Omówienie bardziej skomplikowanych zagadnień chemii organicznej. Skrócone rozwiązania niektórych problemów i zadań oraz spis literatury uzupełniającej.
Autor: Robert T. Morrison, Robert N. Boyd
Chemia OPIS90.00
Chemia organiczna. T. 2
Znakomity podręcznik akademicki chemii organicznej, znany i polecany na polskich uczelniach! Nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji, doskonały układ materiału, bogaty materiał ilustracyjny.
Autor: John McMurry
Chemia OPIS44.90
Chemia organiczna. T. 3
Znakomity podręcznik akademicki chemii organicznej, znany i polecany na polskich uczelniach! Nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji, doskonały układ materiału, bogaty materiał ilustracyjny.
Autor: John McMurry
Chemia OPIS44.90
Chemia organiczna. T. 4
Znakomity podręcznik akademicki chemii organicznej, znany i polecany na polskich uczelniach! Nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji, doskonały układ materiału, bogaty materiał ilustracyjny.
Autor: John McMurry
Chemia OPIS48.90
Chemia organiczna. T. 5
Znakomity podręcznik akademicki chemii organicznej! Doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału, nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji, świetne opracowanie graficzne.
Autor: John McMurry
Chemia OPIS48.90
Chemia piękna
Kompleksowa publikacja z zakresu chemii kosmetycznej. Omawia najważniejsze związki organiczne, funkcje składników kosmetycznych oraz znaczenie i wykorzystanie surowców roślinnych w kosmetyce.
Autor: Marcin Molski
Chemia OPIS53.90
Chemia środowiska
Nowoczesny podręcznik omawia procesy chemiczne zachodzące wewnątrz oraz pomiędzy trzema kluczowymi systemami środowiska: atmosferą, hydrosferą i środowiskiem lądowym.
Autor: Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy
Chemia OPIS80.00
Chemia związków aromatycznych
W nowoczesny, a zarazem przystępny sposób książka prezentuje wiadomości z chemii związków aromatycznych, kładąc przy tym duży nacisk na zagadnienia praktyczne.
Autor: John D. Hepworth, David R. Waring, Michael J. Waring
Chemia OPIS39.90
Chemia związków heterocyklicznych
Książka omawia związki heterocykliczne, a zwłaszcza z jednym heteroatomem. Prezentuje ich nazewnictwo, strukturę i reaktywność oraz znaczenie w przyrodzie i przemyśle.
Autor: Malcolm Sainsbury
Chemia OPIS39.90
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej
Znakomity zbiór zadań zawierający przykładowe rozwiązania problemów i podstawy teoretyczne z chemii analitycznej: równowaga jonowa, procesy redoks, analiza ilościowa, statystyczna ocena wyników.Chemia OPIS35.90
Idee chemii kwantowej
Nowoczesny, wszechstronny, obszerny i niezwykle oryginalny w swym zamyśle podręcznik chemii kwantowej. Umożliwia poznanie szerokiej gamy problemów chemii teoretycznej, także w kontekście innych nauk.
Autor: Lucjan Piela
Chemia OPIS44.90
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Jedyne bodaj systematyczne ujęcie przez Kołakowskiego dziejów i spraw religii. Obok perspektywy historycznej i filozoficznej autor nadał swemu wykładowi też charakter osobisty.
Autor: Leszek Kołakowski
Najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany, wciągający czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych.
Autor: Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands
Kompendium wiedzy z zakresu współczesnej nauki o żywieniu i dietetyce. Pozycję uzupełnia prezentacja problemów żywieniowych świata oraz metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.
Autor: Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki
Nowe wydanie oficjalnego podręcznika Akademii Sieci Cisco przeznaczonego na trzeci semestr kursu CCNA v3.1.1. Obejmuje wszystkie tematy szkolenia uzupełnione o dodatkowe przykłady.
Autor: Wayne Lewis
Słownik łączy cechy słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych. Zawiera: 100 000 haseł zawartych w 2 tomach, 130 znaczeń i wyrazów pochodnych, terminy specjalistyczne, prawidłową wymowę.
Najnowsza wiedza na temat luki kompetencyjnej polskich przedsiębiorstw: zdefiniowanie pojęcia, sposoby identyfikacji, analiza w kontekście zjawisk organizacyjnych.
Na podstawie odczytanych papirusów autorka opowiada o grecko-rzymskim Egipcie, jego prawie, gospodarce, rolnictwie, rzemiośle, handlu i bankowości, biednych i bogatych, wolnych i niewolnikach.
Autor: Anna Świderkówna
Książka o wizualizacji płci w języku. Omawia zagadnienia adresatywności z odniesieniem do honoryfikatywności. Odniesienia do najnowszych ustaleń socjolingwistycznych. Liczne przykłady.
Autor: Marek Łaziński
Przystępne omówienie sposobu wykonywania 4 podstawowych operacji arytmetycznych na liczbach zapisanych w typowych formatach stosowanych w praktyce od strony teoretycznej i praktycznej.
Autor: Sławomir Gryś
 
Polityka Prywatności