Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 28
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Diagnostyka edukacyjna
Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej. Prezentuje koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się. Zawiera ćwiczenia.Pedagogika OPIS44.90
Diagnoza w resocjalizacji
Książka prezentuje główne stanowiska teoretyczne i problemy praktyczne w postępowaniu diagnostycznym. Formułuje podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnozowania w resocjalizacji.
Autor: Ewa Wysocka
Pedagogika OPIS44.90
Dyscyplina i kierowanie klasą
Uznany w świecie podręcznik wykorzystywany w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. Prezentuje systemy wprowadzania i utrzymywania dyscypliny w klasie dopasowane do praktyki nauczycielskiej.
Autor: Clifford H. Edwards
Pedagogika OPIS39.90
Edukacja dorosłych
Klasyczne dzieło z dziedziny edukacji dorosłych sławnego profesora Knowlesa w nowym opracowaniu Elwooda Holtona i Dicka Swansona wzbogacone o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.Pedagogika OPIS48.90
Edukacja regionalna
Książka niezbędna dla osób działających na rzecz rozwoju kultury lokalnej. Prezentuje dzieje zainteresowania edukacją regionalną oraz sposoby badania, opisywania i interpretowania różnic kulturowych.Pedagogika OPIS39.90
Edukacja zdrowotna
Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej. Omawia głowne definicje, podejścia i koncepcje zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia.
Autor: Barbara Woynarowska
Pedagogika OPIS48.90
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych
Książka poświęcona została jednej z podstawowych idei pedagogiki specjalnej – integracyjnemu kształceniu osób niepełnosprawnych.
Autor: Grzegorz Szumski
Pedagogika OPIS35.90
Metody twórczej resocjalizacji
Pierwsza w Polsce monografia alternatywnego podejścia do resocjalizacji. Aktualne tendencje w kryminologii humanistycznej. Konkretne zastosowania i scenariusze praktyk z nieletnimi przestępcami.
Autor: Marek Konopczyński
Pedagogika OPIS44.90
Motywowanie uczniów do nauki
Zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do nauki. Wykorzystanie motywacji wewnętrznej ucznia oraz nagród zewnętrznych. Książka znanego profesora psychologii i edukacji.
Autor: Jere Brophy
Pedagogika OPIS35.90
Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą
Książka prezentuje sposoby skutecznego i odpowiedzialnego kierowania szkołą. Omawia zagadnienia powinności moralnych ludzi oświaty od szczebla rządowego poprzez dyrekcje szkół po nauczycieli.
Autor: Michael Fullan
Pedagogika OPIS26.90
Patologie społeczne
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia. Autorka odwołuje się do teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych.
Autor: Irena Pospiszyl
Pedagogika OPIS48.90
Pedagogika medialna. T. 1
Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji i funkcje badawcze pedagogiki mediów.Pedagogika OPIS48.90
Pedagogika medialna. T. 2
Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji i funkcje badawcze pedagogiki mediów.Pedagogika OPIS44.90
Pedagogika porównawcza
Kompleksowa i aktualna wiedza na temat kształcenia i szkolnictwa na świecie! Prezentuje aktualne tendencje w ogólnoświatowej debacie nad prowadzeniem badań porównawczych w oświacie i dla oświaty.
Autor: Jan Průcha
Pedagogika OPIS35.90
Pedagogika specjalna. T. 1
Podstawowy podręcznik z zakresu pedagogiki specjalnej przybliżający najważniejsze i aktualne zagadnienia tej dyscypliny w Polsce i na świecie.
Autor: Deborah Deutsch Smith
Pedagogika OPIS53.90
Pedagogika specjalna. T. 2
Podstawowy podręcznik z zakresu pedagogiki specjalnej przybliżający najważniejsze i aktualne zagadnienia tej dyscypliny w Polsce i na świecie.
Autor: Deborah Deutsch Smith
Pedagogika OPIS53.90
Pedagogika społeczna. T. 2
Książka prezentuje pedagogikę społeczną jako dyscyplinę akademicką i orientację działania. Zawiera teksty wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny w Polsce i na świecie.Pedagogika OPIS53.90
Pedagogika. T. 1
Podręcznik wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki, przedstawionych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, omawia wybrane prądy i kierunki współczesnej pedagogiki.Pedagogika OPIS35.90
Pedagogika. T. 1-2
Podręcznik wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki. Przedstawia współczesne teorie wychowania, zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie.Pedagogika OPIS68.00
Pedagogika. T. 2
Książka przedstawia współczesne teorie wychowania, zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie, wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia.Pedagogika OPIS35.90
Projekty reform edukacyjnych w Polsce
Przekrojowe podsumowanie projektów reform oświatowych w Polsce w latach 1973-2005. Książka prezentuje główne tezy raportów i projektów, ich cele i zadania oraz argumenty i postulaty autorów.
Autor: Czesław Kupisiewicz
Pedagogika OPIS30.90
Przymus bezczynności
Pionierska praca na temat jakości czasu wolnego bezrobotnych osadzona w tradycji badań z pedagogiki społecznej. Uwzględniając kontekst przemian społecznych wyczerpująco omawia zachowania bezrobotnych.
Autor: Małgorzata Orłowska
Pedagogika OPIS39.90
Resocjalizacja. T. 1
Książka przedstawia teoretyczne podstawy dyscypliny – rys historyczny oraz wyniki współczesnych badań.Pedagogika OPIS48.90
Resocjalizacja. T. 2
Książka przedstawia teoretyczne podstawy dyscypliny – rys historyczny oraz wyniki współczesnych badań.Pedagogika OPIS39.90
Szkoła a rynek pracy
Aktualny przegląd współczesnych rynków pracy! porównawcza z innymi krajami Unii Europejskiej! Nowoczesny, aktualny podręcznik z zakresu pedagogiki pracy.Pedagogika OPIS39.90
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Kompleksowa wiedza na temat procesu przygotowania nowej produkcji rozumianego jako wszelkie działania zmierzające do uruchomienia produkcji przemysłowej nowego wyrobu.
Autor: Kazimierz Szatkowski
Przewodnik, który powstał z pasji podróżowania. Autor oprowadza po popularnych szlakach i miejscach mniej uczęszczanych. Prezentuje wiele atrakcji, których nie można przegapić.
Błyskawiczna, fascynująca kariera duchowna i polityczna oraz twórczość Ignacego Krasickiego. Najnowsze od 20. lat opracowanie, przygotowane na 200-lecie rocznicy śmierci poety.
Autor: Zbigniew Goliński
Książka na temat tworzenia aplikacji J2EE. Wykład bazuje na przykładach. Dołączona płyta CD-ROM zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do przygotowania i uruchomienia aplikacji.
Autor: Adam Bochenek
Jedno z najważniejszych źródeł do historii Polski średniowiecznej i jedno z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej. Dzieje Polski od legendarnych początków do 1480 roku.
Autor: Jan Długosz
Wprowadzenie do algebry ogólnej ilustrowane licznymi przykładami. Do każdego rozdziału dodane są ćwiczenia i wiadomości uzupełniające, poszerzające główny nurt wykładu.
Autor: Andrzej Walendziak
Tom Barok zawiera hasła poświęcone barokowym gatunkom i formom literackim; prądom i kierunkom artystycznym; problemom filozoficznym, estetycznym, ideom społecznym i politycznym baroku.
Wyczerpujące kompendium wiedzy o Algorytmach Genetycznych. Omawia AG zastosowane w obszarze problemów optymalizacji numerycznej, a szczególnie operator krzyżowy.
Autor: Tomasz Dominik Gwiazda
Nowość w dziedzinie programowania. Książka jest wprowadzeniem do programowania, a zarazem podręcznikiem do przedmiotu PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE, wykładanym dla zawodu technik informatyk.
Autor: Krzysztof Wojtuszkiewicz
 
Polityka Prywatności