Serwis Księgarnia

Księgarnia Akademicka

Kategoria
Znaleziono wszystkich: 61
TytułKrótki opisKategoriaLink do opisuDodaj do koszykaCena (PLN)
Anatomia zwierząt. T. 1
Wznowienie tomu 1 nowoczesnego, 3-tomowego podręcznika anatomii zwierząt! Uwzględnia współczesny stan wiedzy oraz aktualne wymagania programowe. Omawia układ (aparat) ruchu zwierząt.
Autor: Kazimierz Krysiak, Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk
Biologia OPIS62.90
Anatomia zwierząt. T. 2
Książka omawia splanchnologię bez gruczołów dokrewnych i angiologię. Uwzględnia współczesny stan wiedzy, aktualne wymagania programowe i nowe mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne.
Autor: Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński
Biologia OPIS57.90
Anatomia zwierząt. T. 3
Nowoczesny podręcznik anatomii zwierząt. Zawiera najnowsze polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne. Uwzględnia współczesny stan wiedzy.
Autor: Henryk Kobryń, Franciszek Kobryńczuk
Biologia OPIS57.90
Bakterie, antybiotyki, lekooporność
Aktualna klasyfikacja antybiotyków i mechanizmy ich działania, perspektywy chemioterapii, leki nowej generacji oraz rozwiązania alternatywne.
Autor: Zdzisław Markiewicz, Zbigniew A. Kwiatkowski
Biologia OPIS26.90
Biochemia (wydanie III)
Najpopularniejszy podręcznik biochemii na świecie! Nowe polskie tłumaczenie w całości oparte na V wydaniu amerykańskim. Motywem przewodnim pracy jest ewolucyjne i porównawcze podejście do zagadnień.
Autor: Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko
Biologia OPIS107.00
Biochemia kręgowców
Uniwersalny podręcznik, w którym skoncentrowano się na najważniejszych i najnowszych zagadnieniach i koncepcjach współczesnej biochemii.Biologia OPIS55.00
Biochemia. Krótkie wykłady
Wyczerpujący podręcznik biochemii dla studentów. Skondensowana forma przewodnika, przejrzysty układ materiału, najnowsze odkrycia naukowców, najważniejsze terminy, pojęcia i pytania.
Autor: David B. Hames, Nigel M. Hooper
Biologia OPIS39.90
Bioetyka
Pierwszy w Polsce podręcznik do bioetyki. Wprowadza w istotę bioetyki oraz teorii etycznych. Omawia zagadnienia bioetyczne odnoszące się do ludzi, zwierząt, roślin i środowiska.
Autor: Ben Mepham
Biologia OPIS62.90
Biofizyka
Uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki oraz metody stosowane w badaniach układów biologicznych. Zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania metod biofizycznych.Biologia OPIS44.90
Biologia komórki roślinnej. T. 1
Nowoczesny podręcznik poświęcony biologii komórki roślinnej. Ścisłe związki między strukturą składników budujących komórkę a jej funkcjonowaniem. Najnowsze koncepcje naukowe oparte na wynikach badań.Biologia OPIS57.90
Biologia komórki roślinnej. T. 2
Wszystko o biologii komórki roślinnej! Książka omawia ścisłe związki między strukturą składników budujących komórkę, a jej funkcjonowaniem. Uwzględnia najnowsze koncepcje naukowe oparte na badaniach.Biologia OPIS66.90
Biologia molekularna bakterii
Opis bakterii od strony molekularnej. Przegląd aktualnych danych na temat budowy i ich funkcjonowania oraz wybrane zagadnienia na temat ich znaczenia. Książka bogato ilustrowana.Biologia OPIS57.90
Biologia molekularna w medycynie
Nowe, znacznie zmienione wydanie znakomitego podręcznika genetyki klinicznej. Szeroki zakres zastosowań biologii molekularnej w medycynie i genetyce człowieka.Biologia OPIS62.90
Biologia rozwoju. Krótkie wykłady
Kompleksowy wykład biologii rozwoju. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt. Prezentuje także sekcję poświęconą najważniejszym elementom embriologii roślin.
Autor: R.M. Twyman
Biologia OPIS44.90
Biologia zwierząt. Krótkie wykłady
Drugie zmienione i uaktualnione wydanie podręcznika omawia systematykę, plany budowy i jamy ciała u zwierząt, fizjologię porównawczą zwierząt oraz reprodukcję i rozwój.
Autor: Richard D. Jurd
Biologia OPIS44.90
Biologiczne przetwarzanie odpadów
Kompleksowy podręcznik dotyczący biologicznych procesów i metod przetwarzania odpadów organicznych. Omawia zagadnienia kompostowania i fermentacji oraz technologie realizowane w praktyce.
Autor: Andrzej Jędrczak
Biologia OPIS53.90
Biotechnologia roślin (wydanie I)
Prezentacja najnowszych osiągnięć w biotechnologii roślin: techniki kultury in vitro, uzyskiwanie roślin zmodyfikowanych genetycznie, biotransformacje, produkcja szczepionek roślinnych.Biologia OPIS48.90
Biotechnologia w ochronie środowiska z CD-ROM
Przegląd metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska. Omówiono oczyszczanie ścieków osadem czynnym, usuwanie metali ze ścieków oraz oczyszczanie gruntów z produktów naftowych.
Autor: Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska
Biologia OPIS35.90
Botanika. T. 1
Książka uwzględnia postęp, jaki dokonał się na przełomie XX/XXI wieku w szeroko pojętej nauce botanicznej. Podaje opis ukształtowania oraz budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała.
Autor: Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski
Biologia OPIS26.90
Botanika. T. 2
Książka prezentuje systematykę i kładzie nacisk na zagadnienia filogenetyczne, opisując świat organizmów prokariotycznych, grzybów oraz roślin głównie z punktu widzenia ich rozwoju rodowego.
Autor: Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski
Biologia OPIS35.90
Cytobiochemia
Unowocześnione wydanie bardzo oczekiwanego podręcznika, w którym uwzględniono najnowsze doniesienia naukowe, podając je w formie Uzupełnień na końcu poszczególnych rozdziałów.
Autor: Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz
Biologia OPIS35.90
Dendrologia
Czwarte, zmienione i unowocześnione, wydanie podstawowego na rynku polskim podręcznika dendrologii. Zawiera zmiany i uzupełnienia oraz uwspółcześnienie informacji np. z dziedziny fitosocjologii.
Autor: Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski
Biologia OPIS53.90
Diagnostyka bakteriologiczna
Książka prezentuje problemy diagnostyki bakteriologicznej m.in.: przegląd bakterii związanych z człowiekiem, podstawy taksonomii bakterii, aktualną systematykę, cechy patogenezy i przebiegu zakażeń.Biologia OPIS44.90
Druga twarz tlenu
Synteza najnowszej wiedzy o roli tlenu w organizmach żywych. Opis tzw. drugiej twarzy tlenu czyli powstawania reaktywnych form tlenu w komórce i jej otoczeniu, uszkadzających DNA.
Autor: Grzegorz Bartosz
Biologia OPIS39.90
Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1
Podręcznik omawia zmiany, jakim ulegał człowiek pod presją środowiska. Książka bogato ilustrowana. Słownik ważniejszych terminów i definicji.
Autor: Napoleon Wolański
Biologia OPIS44.90
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Książka dotyczy wszelkich aspektów profesjonalnego przygotowania różnych typów publikacji do wydania drukiem lub elektronicznie – poziomu typograficznego, języka, makrostruktury publikacji.
Autor: Adam Wolański
Książka zawiera 222 zadania poświęcone tradycyjnym działom kwantowej teorii pola. Część 1 zawiera wprowadzenie teoretyczne i treści zadań. Część 2 zawiera ich szczegółowe rozwiązania.
Autor: Voja Radovanović
Synteza najnowszej historii Polski od roku 1939, oparta na literaturze i własnych badaniach archiwalnych autora. Nieznane fakty, nowe interpretacje, zwłaszcza zachowań zbiorowych i decyzji rządowych.
Autor: Andrzej Paczkowski
Całokształt zjawisk rozwojowych człowieka od stadium prenatalnego aż do starości. Prezentuje osiągnięcia i procesy rozwojowe w określonym odcinku życia. Podaje dorobek polskiej psychologii rozwojowej.
Autor: Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała
Klasyczny podręcznik należący do kanonu literatury dotyczącej kształcenia probabilistycznego. Liczne przykłady i uwagi historyczne ilustrujące teorię probabilistyczną. Wskazówki i odpowiedzi do zadań.
Autor: William Feller
Repetytorium zawiera minimalny zestaw informacji matematycznych, tj. podstawowe pojęcia rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego oraz przykłady i zadania wraz z odpowiedziami.
Autor: Wiesława Korczak, Marianna Trajdos
Vademecum po staropolskiej literaturze apokryficznej. Obejmuje wszystkie polskie teksty apokryficzne do końca XV wieku. Prezentuje je w postaci transkrypcji z komentarzami rzeczowymi i językowymi.
Autor: Maria Adamczyk, Wojciech R. Rzepka, Wiesław Wydra
Husserl po raz pierwszy publicznie wypowiedział idee, które określiły jego myślenie. Daje w nich przedstawienie redukcji fenomenologicznej i podstawowej idei konstytucji przedmiotów w świadomości.
Autor: Edmund Husserl
Książka omawia podstawy rachunkowości. Autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną i naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych.
 
Polityka Prywatności