Serwis Księgarnia

Aborygeni australijscy. Dzieła. T. 11

Kategoria: Socjologia
Cena (PLN): 35.90
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-01-13912-9
Link do opisu: OPIS
Dodaj do koszyka:

11. tom dzieł wszystkich Bronisława Malinowskiego. Prezentuje teksty z zakresu socjologii religii, rodziny, kultury i ekonomii. Książkę ilustrują zdjęcia z Australii.
Autor: Bronisław Malinowski


data ostatniej modyfikacji: 2010-08-10 17:55:56
Komentarze
Słownik zawiera 1700 haseł. Przedstawia idee polityczne, ich twórców i przywódców. Prezentuje informacje o instytucjach politycznych, systemach wyborczych, organizacjach pozarządowych i feminizmie.
Autor: Iain McLean, Alistair McMillan
Fundamentalna praca z dziedziny ekonomiki górnictwa! Omawia techniczną i ekonomiczną specyfikę podziemnej eksploatacji złóż, budowę kopalni i proefektywnościowe zarządzanie jej produkcją i rozwojem.
Autor: Andrzej Lisowski
Słownik zawiera 43 000 bliskoznacznych wyrazów, wyrażeń i zwrotów ułożonych w ciągi synonimów, kwalifikatory pozwalające uniknąć błędu przy wyborze synonimu oraz objaśnienia przy hasłach.
Autor: Lidia Wiśniakowska
Nowoczesna i przystępna prezentacja podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii: mikroekonomii i makroekonomii. Odwołanie się do polskiej rzeczywistości gospodarczej. Algebra w stopniu minimalnym.
Podręcznik zawiera elementy fizyki współczesnej: elektryczność i magnetyzm. Przedstawia aktualny stan wiedzy. Aparat matematyczny ograniczony został do niezbędnego minimum.
Autor: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
Studium na temat hermeneutyki literackiej: jej źródeł sięgających czasów starożytnych oraz współczesnych dylematów XX wieku. Przełom antypozytywistyczny ukazany w nowym świetle.
Autor: Michał Januszkiewicz
Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania.
Autor: Małgorzata Łuniewska
Słownik zawiera 8 000 idiomów ułożonych tematycznie, 560 kategorii znaczeniowych, 3000 przykładów, alfabetyczny indeks. Pomocny w tworzeniu tekstów. Cytaty z Korpusu Języka Polskiego PWN.
Autor: Lidia Drabik, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz
Wyczerpujący opis technologii VoIP. Prezentacja budowy i działania infrastruktury telefonicznej, koncepcje dotyczące danych i głosu w sieci oraz protokoły sygnalizacyjne IP używane w sieciach.
Autor: Jonathan Davidson, James Peters
 
Polityka Prywatności