Serwis Księgarnia

101 porad. PHP i MySQL

Kategoria: Bazy danych
Cena (PLN): 16.90
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-7279-476-6
Link do opisu: OPIS
Dodaj do koszyka:

Porady dla osób tworzących strony za pomocą języka PHP z użyciem bazy danych MySQL: jak zabezpieczyć dane, jak się nimi posługiwać oraz w jaki sposób umieszczać, aktualizować i usuwać je z bazy.
Autor: Łukasz Sosna


data ostatniej modyfikacji: 2009-11-17 19:52:04
Komentarze
Książka stanowi systematyczne ujęcie dziejów finansów Drugiej Rzeczypospolitej. Układ rozdziałów jest chronologiczny, z wyeksponowaniem reform Władysława Grabskiego.
Autor: Wojciech Morawski
Światowy bestseller! Znakomity wykład koncepcji polityki jako sztuki godzenia sprzecznych interesów. Ukazanie polityki jako najcenniejszej instytucji we współczesnym społeczeństwie.
Autor: Bernard Crick
W niezwykle atrakcyjny sposób autor wskazuje niewidoczną i często nieuświadamianą wagę norm obowiązujących w trakcie prowadzenia konwersacji czy nawet samej obecności w miejscu publicznym.
Autor: Erving Goffman
Zawiera 16 000 haseł, 30 000 znaczeń, zwrotów i przykładów użycia.
Podaje wymowę. Uwzględnia nowoczesne słownictwo oraz liczne ciekawostki kulturowe. Zawiera dodatek gramatyczny. Idealny do szkoły.
Autor: Grażyna Migdalska
Metody i techniki badań marketingowych dostosowanych do charakteru problemów decyzyjnych przedsiębiorstw. Zagadnienia teoretyczne bogato ilustrowane przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.
Autorzy, za pomocą opisów, licznych rycin i fotografii, omawiają aktualny stan wiedzy embriologicznej oraz informują, co powinniśmy wiedzieć o potencjalnych możliwościach jej praktycznych zastosowań.
Wzorcowy podręcznik ujmujący najważniejsze problemy klasycznej i nowoczesnej ekonometrii. Przyjazny dla osób rozpoczynających naukę ekonometrii.
Autor: G.S. Maddala
Oryginalna synteza zagadnień podejmowanych przez socjologów kultury, próba wytyczenia granic tej subdyscypliny, swoisty pomost między polską tradycją myśli socjologicznej a światową humanistyką.
Autor: Antonina Kłoskowska
Książka porusza ważne kwestie zaangażowania, moralnego postępowania i czynów człowieka. Autor, wybitny konserwatywny filozof brytyjski, bada rodzaje postępowania: irracjonalne, instynktowne, masowe.
Autor: Michael Oakeshott
 
Polityka Prywatności