Serwis Księgarnia

122 porady. Word

Cena (PLN): 26.90
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-7279-499-5
Link do opisu: OPIS
Dodaj do koszyka:

Zbiór 122 porad, które stanowią skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów, przed jakimi stają użytkownicy programu Word w swojej codziennej praktyce.
Autor: Mirosława Kopertowska


data ostatniej modyfikacji: 2009-11-17 19:52:05
Komentarze
Reprint znanego podręcznika uzupełniającego do nauk pomocniczych historii. Dzieło wybitnych polskich historyków. Tabele chronologiczne pozwalają obliczyć dokładną datę wybranego wydarzenia.
Przejrzyście prezentowane zasady tworzenia tekstów pozwalają uniknąć błędów leksykalnych, stylistycznych i składniowych, nieścisłości i polonizmów. Liczne ćwiczenia praktyczne wraz z kluczem.
Autor: Robin Macpherson
Książka zawiera kompleksową wiedzę o metodach, sposobach pomiaru, oceny jakości oraz efektywności usług hotelarskich w warunkach polskich. Wywody teoretyczne poparte są przykładami z praktyki.
Autor: Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył
Nowoczesny podręcznik historii prawa dostosowany do wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowe omówienie dziedzin prawa od wczesnej epoki piastowskiej do początku XXI wieku. Podział chronologiczny.
Autor: Dariusz Makiłła
Kolekcja autentycznych wypowiedzi pochodzących z podręczników, prasy, rozporządzeń, debat publicznych i klasycznych tekstów filozoficznych. Uczy poprawnego i logicznego formułowania wypowiedzi.
Autor: Teresa Hołówka
Skuteczna i szybka nauka języka portugalskiego. Program komputerowy SuperMemo UX pozwala opanować materiał rozmówek w ciągu jednego miesiąca dzięki genialnej metodzie optymalizacji powtórek.
Nowość w dziedzinie programowania. Książka jest wprowadzeniem do programowania, a zarazem podręcznikiem do przedmiotu PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE, wykładanym dla zawodu technik informatyk.
Autor: Krzysztof Wojtuszkiewicz
Znakomite studium demokracji w ujęciu historyczno-problemowym. Autor szuka odpowiedzi na pytanie o przyszłość demokracji w świecie.
Autor: Charles Tilly
Encyklopedia opowiada o początkach i rozwoju nauk przyrodniczych. Zawiera biografie i odkrycia 40 wielkich pionierów z Europy i z Ameryki.
 
Polityka Prywatności