Serwis Księgarnia

A Diachronic Grammar of Old English - druk na żądanie

Kategoria: Filologie obce
Cena (PLN): 35.00
Rok wydania: 1996
ISBN: 978-83-01-14602-3
Link do opisu: OPIS
Dodaj do koszyka:

Podstawowy podręcznik angielskiej gramatyki historycznej. Zawiera podstawowe wiadomości o powstawaniu gramatyki języka staroangielskiego. Zagadnienia ilustruje oryginalnymi zdaniami.
Autor: Alfred Reszkiewicz


data ostatniej modyfikacji: 2010-08-10 17:54:40
Komentarze
Podręcznik akademicki z dziedziny teorii literatury i metodologii badań literackich. W sposób chronologiczny przedstawia rozwój teorii i praktyk metodologicznych od starożytności po czasy najnowsze.
Autor: Zofia Mitosek
Książka na temat tworzenia aplikacji J2EE. Wykład bazuje na przykładach. Dołączona płyta CD-ROM zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do przygotowania i uruchomienia aplikacji.
Autor: Adam Bochenek
Nowoczesna geografia fizyczna świata w jednym tomie. Prezentuje wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej. Każdy tom - inny kontynent.
Autor: Jerzy Makowski
Książka przygotowuje do rozwiązania testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z dziedziny pracy z bazami danych. Poziom zaawansowany.
Autor: Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski
Podstawowy podręcznik bioinformatyki i ewolucji molekularnej. Prezentuje najważniejsze metody obliczeniowe i algorytmy oraz ich zastosowania we współcześnie prowadzonych badaniach naukowych.
Autor: Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood
Książka rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy. Oparta na sylabusie w wersji 5.0 wprowadzonej na przełomie lat 2008/2009. Omawia podstawowe aplikacje m.in. arkusze kalkulacyjne.
Autor: Mirosława Kopertowska-Tomczak
Uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki oraz metody stosowane w badaniach układów biologicznych. Zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania metod biofizycznych.
Kompendium wiedzy o polimerach. Omawia ich strukturę, właściwości, metody otrzymywania i zastosowania. Opisuje polimery ciekłokrystaliczne, konstrukcyjne, nieorganiczne i biopolimery.
Autor: Jan F. Rabek
Książka koncentruje się na omówieniu niedoskonałości komunikowania. Zawiera wątki charakterystyczne dla socjologii krytycznej.
Autor: Marian Golka
 
Polityka Prywatności