Serwis Księgarnia

Ćwiczenia z poetyki

Cena (PLN): 26.90
Rok wydania: 2007 (copyright 2006)
ISBN: 978-83-01-14808-9
Link do opisu: OPIS
Dodaj do koszyka:

Pierwszy na rynku podręcznik przygotowujący do praktycznej analizy i interpretacji dzieła literackiego. Rozwija zdolność praktycznego zastosowania materiału teoretycznego z zakresu poetyki.


data ostatniej modyfikacji: 2010-08-10 17:55:11
Komentarze
Pierwszy kompletny słownik specjalistycznej terminologii używanej w call centers i help desks. Zawiera 1155 terminów polsko- i anglojęzycznych.
Autor: Marian J. Kostecki
Kompendium wiedzy ekonomicznej dla nie-ekonomistów. Zaktualizowane dane statystyczne. Doświadczony zespół autorski.
Fundamentalny podręcznik poświęcony historii ogrodów. Jedyna publikacja w języku polskim, która przedstawia rozwój sztuki ogrodowej na świecie z uwzględnieniem polskich dokonań.
Autor: Longin Majdecki
Podręcznik omawia reakcje analityczne w roztworach, techniki rozdzielania, spektrometryczne i łączone, metody termiczne, czujniki, automatyzację i komputeryzację.
Autor: D. Kealey, P.J. Haines
Oryginalne studium poświęcone przemianom politycznym i społecznym we współczesnej Europie. Anthony Giddens szuka odpowiedzi na pytanie o przyszłość europejskiego modelu państwa.
Autor: Anthony Giddens
Prezentacja wybranych rodów magnackich Rzeczypospolitej omówionych przez pryzmat dziejów rodziny i biografie głównych jej przedstawicieli wzbogacone anegdotami z ich życia i opisami rezydencji.
Jedna z najbardziej znanych i szeroko dyskutowanych prac francuskiego socjologa Michela Maffesolego to esej na temat współczesnego indywidualizmu i przemian więzi społecznych.
Autor: Michel Maffesoli
Książka opisuje 5 metodologii postępowania przy ocenie projektu gospodarczego. Wszystkie zilustrowano przykładami – zadaniami do rozwiązania.
Autor: Jerzy Jakubczyc
Doskonały podręcznik matematyki dla studentów kierunków przyrodniczych i technicznych! Zawiera: niezbędny aparat matematyczny, dobrze dobrane przykłady, liczne zadania, bogaty materiał ilustracyjny.
Autor: Donald A. McQuarrie
 
Polityka Prywatności