Serwis Księgarnia

Akademia sieci Cisco. CCNA. Krótki przegląd poleceń

Cena (PLN): 35.90
Rok wydania: 2007 (copyright 2006)
ISBN: 978-83-01-14698-6
Link do opisu: OPIS
Dodaj do koszyka:

Pomoc w poznaniu systemu Cisco IOS podczas pracy na routerach i przełącznikach w sieciach symulacyjnych. Zestawienie poleceń ze słowami kluczowymi, argumentami oraz zgłoszeniami wiersza wprowadzania.
Autor: Scott Empson


data ostatniej modyfikacji: 2009-11-17 19:50:13
Komentarze
Książka stanowi systematyczne ujęcie dziejów finansów Drugiej Rzeczypospolitej. Układ rozdziałów jest chronologiczny, z wyeksponowaniem reform Władysława Grabskiego.
Autor: Wojciech Morawski
Światowy bestseller! Znakomity wykład koncepcji polityki jako sztuki godzenia sprzecznych interesów. Ukazanie polityki jako najcenniejszej instytucji we współczesnym społeczeństwie.
Autor: Bernard Crick
W niezwykle atrakcyjny sposób autor wskazuje niewidoczną i często nieuświadamianą wagę norm obowiązujących w trakcie prowadzenia konwersacji czy nawet samej obecności w miejscu publicznym.
Autor: Erving Goffman
Zawiera 16 000 haseł, 30 000 znaczeń, zwrotów i przykładów użycia.
Podaje wymowę. Uwzględnia nowoczesne słownictwo oraz liczne ciekawostki kulturowe. Zawiera dodatek gramatyczny. Idealny do szkoły.
Autor: Grażyna Migdalska
Metody i techniki badań marketingowych dostosowanych do charakteru problemów decyzyjnych przedsiębiorstw. Zagadnienia teoretyczne bogato ilustrowane przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.
Autorzy, za pomocą opisów, licznych rycin i fotografii, omawiają aktualny stan wiedzy embriologicznej oraz informują, co powinniśmy wiedzieć o potencjalnych możliwościach jej praktycznych zastosowań.
Wzorcowy podręcznik ujmujący najważniejsze problemy klasycznej i nowoczesnej ekonometrii. Przyjazny dla osób rozpoczynających naukę ekonometrii.
Autor: G.S. Maddala
Oryginalna synteza zagadnień podejmowanych przez socjologów kultury, próba wytyczenia granic tej subdyscypliny, swoisty pomost między polską tradycją myśli socjologicznej a światową humanistyką.
Autor: Antonina Kłoskowska
Książka porusza ważne kwestie zaangażowania, moralnego postępowania i czynów człowieka. Autor, wybitny konserwatywny filozof brytyjski, bada rodzaje postępowania: irracjonalne, instynktowne, masowe.
Autor: Michael Oakeshott
 
Polityka Prywatności